🔸 РАНГОВЕ
WARRIOR (1 МЕСЕЦ)
2.40 Лев(а)
KNIGHT (1 МЕСЕЦ)
4.80 Лев(а)
KING (1 МЕСЕЦ)
7.20 Лев(а)
LEGEND (1 МЕСЕЦ)
9.60 Лев(а)
EMPEROR (1 МЕСЕЦ)
14.40 Лев(а)
TITAN (1 МЕСЕЦ)
19.20 Лев(а)